Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą: Electrodemon Sp. z o.o. ul. Brzeska 55, 21-500 Biała Podlaska lub pocztą elektroniczną: electrodemon.sklep@gmail.com). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby zwrócić Towar, należy odesłać go na poniższy adres (ewentualnie z poniższym
formularzem odstąpienia) i kopią dowodu zakupu.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Państwa, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte przy zawieraniu transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeśli do zamówienia została wystawiona faktura VAT, za pośrednictwem poczty otrzymają Państwo fakturę korygującą, z prośbą o jej potwierdzenie i odesłanie w załączonej kopercie zwrotnej.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

 ………………………………….
(miejscowość, data)

Formularz odstąpienia od umowy


Adres do wysyłki zwracanego Towaru:
Electrodemon Sp. z o.o.
ul. Brzeska 55
21-500 Biała Podlaska
e-mail: electrodemon.sklep@gmail.com
tel. 519 600 804

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
Proszę podać ilość zwracanych produktów, ich nazwę i/lub numer/symbol produktu (o ile to możliwe). W razie potrzeby, kolejne pozycje proszę uzupełnić na odwrocie.

Numer dowodu zakupu lub numer zamówienia …......................................
Data odbioru towaru: …...................................

…………………………................…..                      
    (imię i nazwisko Konsumenta)
…………………..…..............………..
…………………................…………..
             (adres)
…………………..…..............………..
             tel./e-mail

Proszę o zwrot gotówki za zwrócony towar na konto bankowe:
Numer…………………………………………………………....……………………………………
Nazwa banku……………………...…………………………………………………………………..

Towar odsyła klient na własny koszt.


 .......…………………………………………….
podpis Konsumenta(tylko jeśli formularz jest przesyłany

w wersji papierowej )